Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild LJK Play

Klicka på bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Ansvarig utgivare: Marit Holmstrand

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 30 november 2020

1. Förslag till revidering av avfallstaxa.

2. Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete (nationella minoriteter).

3. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ljusdals kommun.

4. Detaljplan för östra sidan av Östernäs 11:4 med flera - antagande.

5. Detaljplan för del av Östernäs 11:4 med flera "Västra delen" - antagande.

6. Sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

7. Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och omsorg andra kvartalet 2020.

8. Motion från Moderaterna gällande sammanslagning av bibliotek i Ljusdal.

9. Medborgarförslag gällande bygdepeng från Ljusdals kommuns vattenkraftverk.

10. Motion från Ljusdalsbygdens Parti gällande riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

11. Medborgarförslag med önskemål om förenkling för mikroproducenter av el.

12. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2020

13. Avsägelse från Sune Frost (MP) av uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande i samhällsservicenämnden.

14. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom.

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via dator
För att kunna se direktsändningen på LJK Play via din dator så behöver du ha en plugin för din webbläsare från Microsoft Silverlight. Klicka på länken för att hämta hem och installera.
(Gäller Internet Explorer)

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.