Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild

Klicka på bilden för att se sändningen.

Obs! För tillfälligt sänder Radio Ljusdal sammanträdet på YouTube via Slottegymnasiets aula tills att ordinarie sändningar återupptas. Sändningen kommer inte att kunna ses via Ljusdal Energis lokala tv-kanal.

Här kommer du kunna se samman­­trädet:

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Ärenden 28 september:

1. Information om Coronaviruset 2020.

2. Information om att Trafikverkets planläggning av genomfart Ljusdal avslutas.

3. Begäran från omsorgsnämnden om utökad rambudget för 2020 med 21 165 000 kronor.

4. Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen första kvartalet 2020.

5. Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och omsorg första kvartalet 2020.

6. Medborgarförslag gällande minskning av antal ledamöter i kommunfullmäktige.

7. Medborgarförslag med önskemål om att Färila simhall byggs ut till ett äventyrsbad.

8. Medborgarförslag gällande framtiden för Hybo skola och dess elever. Svar

9. Medborgarförslag gällande busslinje med minibuss i Los samhälle.

10. Medborgarförslag gällande omorganisation av Los skola och förskola.

11. Medborgarförslag om att inrätta en tjänst som landsbygdsutvecklare.

12. Medborgarförslag gällande fri båtled mellan Ljusdal och Järvsö.

13. Medborgarförslag gällande informationstavla för turister i Los.

14. Avsägelse från Jonas Larsson (C) gällande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

15. Avsägelse från Kristoffer Kavallin (MP) av uppdraget som ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden.

16. Avsägelse från Tommy Olsson (C) gällande uppdragen som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, ersättare i omsorgsnämnden samt som ersättare i Världsarvsrådet.

17. Avsägelse från Vanja Isaksson (S) från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och i omsorgsnämnden.

18. Avsägelse från Joachim Dahlberg (L) gällande uppdraget som ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden.

19. Avsägelse från Waldemar Olsson (V) gällande uppdraget som ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden.

20. Avsägelse från Erik Samuelsson (KD) gällande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

21. Avsägelse från Torbjörn Melkersson (V) gällande uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen respektive omsorgsnämnden.

22. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom.

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.