Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild LJK Play

Klicka på bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Ansvarig utgivare: Marit Holmstrand

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 22 februari 2021

1. Ansökan om kommunal borgen för Ljusdal Energikoncernen 2021-2026

2. Framställan från Inköp Gävleborg till medlemskommunerna om ekonomiska förutsättningar

3. Interpellation från Sören Görgård (C) till kommunstyrelsens ordförande gällande beslut om att Hållbarhetsberedning ska inrättas. Svar

4. Interpellation från Lars Molin (M) till kommunstyrelsens ordförande gällande Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Svar

5. Interpellation från Bodil Eriksson (LB) om varför det inte finns en plan B för byggnation av ett demensboende. Svar

6. Motion från Bodil Eriksson och Marie-Louise Hellström (LB) gällande att implementera ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen, enligt Emmaboda-modellen

7. Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan centrala Ljusdal och Borr

8. Medborgarförslag gällande tömning av sopor och matavfall

9. Val av nämndeman efter Annetthe Johansson (V)

10. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via dator
För att kunna se direktsändningen på LJK Play via din dator så behöver du ha en plugin för din webbläsare från Microsoft Silverlight. Klicka på länken för att hämta hem och installera.
(Gäller Internet Explorer)

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.