Segregationsbarometern, ett nytt statistikverktyg

Idag, 30 september, lanseras Segregationsbarometern, ett nytt system för att mäta och följa segregation. I Ljusdals kommun ska Segregationsbarometern bland annat användas för att ta reda på vilka insatser som behövs för att minska och motverka segregation. Segregationsbarometern är en tjänst från Delmos, Delegationen mot segregation.

Tidigare i år beviljades Ljusdals kommun medel från Delmos för arbete med ökad jämlikhet och minskad segregation. Som en del i det arbetet har exempelvis en informationsinsats gjorts bland utrikesfödda ungdomar. Informationen har handlat om att visa Fritidsbankens möjligheter att låna sportutrustning.

- Delmos pekar på vikten av statistik för att bekämpa segregation och att det behövs fakta för att kunna välja bra insatser. Det är också viktigt att följa trender över tid, för att se om de insatser en kommun har gjort fungerar, säger Malin Fundin, projektledare för Ljusdals kommuns Delmos-projekt.

Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan handla om uppdelning utifrån etnicitet, socioekonomisk status, ålder eller kön. Åtskillnaden innebär att människor med liknande bakgrund koncentreras i bostadsområden, i skolor och på arbetsmarknaden.