Samverkan på rehabiliteringsområdet

Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstigs kommun har beslutat att tillsammans anställa en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Målet med denna samverkan är att öka patientsäkerheten och kvalitén inom rehabilitering.

MAR:en ska vara ett stöd till arbetsterapeuter och fysioterapeuter i de tre kommunerna.

- Vår gemensamma MAR ska bland annat jobba för att lagar, förordningar och föreskrifter följs, säger Ingrid Sundström, förvaltningschef vid omsorgsförvaltningen i Ljusdals kommun. Mycket handlar också om att se till att det finns rutiner inom olika områden, till exempel dokumentation, rutin för vårdkedja, rutiner för säker användning och hantering av medicinsktekniska produkter och hjälpmedel. MAR har också i uppdrag att hantera och rapportera avvikelser inom området och fungera som sakkunnig i kommunerna kring frågor som handlar om rehabilitering.

Hälso- och sjukvården, där rehabilitering ingår, ökar inom kommunerna vilket lett till att behovet av MAR blivit allt tydligare.

- Vi tre kommuner har haft svårt att själva hitta lösningar för MAR-uppdraget, därför känns det bra att vi kan samverka på det här sättet, säger Ingrid Sundström.