Samverkan kring inköp utredd

Gävleborgs kommuner behöver samverka kring upphandlingsfrågor även i framtiden. Det visar en utredning som gjorts sedan läget blev akut för återstående nio kommuner när Gävle kommun hösten 2017 beslutade att lämna Inköp Gävleborg.

Gävles utträde ur det gemensamma kommunalförbundet Inköp Gävleborg innebär 40 procent minskade intäkter för förbundet, drygt 6 miljoner kronor.

Därför har en extern utredning tagit fram förslag på ”Gemensam upphandling 2.0”.

Nu är utredningen klar och visar bland annat att alla kommuner vill ha och behöver någon form av inköpssamverkan. Två huvudalternativ redovisas:

  • Inköp Gävleborg blir kvar och de kvarvarande medlemskommunerna betalar för den servicenivå man vill ha.
  • Inköp Gävleborg läggs ner, kommunerna använder resurserna till att bygga upp egna inköpsorganisationer och hittar nya sätt att samverka.

Utredningen har presenterats för styrgruppen som består av medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och i och med det startade arbetet med att jobba vidare på de olika förslagen.

Kontakt:
Nicklas Bremefors
Kommunchef, Ljusdals kommun
Tel: 0651-180 00
E-post: nicklas.bremefors@ljusdal.se