Samråd om tänkbar ny genomfart

Trafikverket bjuder onsdagen den 10 januari kl 16.00-20.00 i Ljusdalssalen, Kommunhuset, in till samråd om den vägplan för Kyrksjönäsvägen i Ljusdal som tas fram inför ett eventuellt byte av väghållaransvar. Presentation och allmänt möte börjar kl 18.00.

Parallellt med arbetet med vägplanen pågår samråd för två detaljplaner som kommunen tagit fram och som är en förutsättning för vägplanens utformning. Det finns nu möjlighet att lämna synpunkter på samtliga dessa planer. Trafikverket har 24 januari som sista datum, kommunen 12 januari.

Det byte av väg mellan Ljusdals kommun och Trafikverket som kan bli aktuellt innebär att Ljusdals kommun övertar ansvaret för nuvarande genomfart i centrala Ljusdal medan Trafikverket blir ny väghållare för Kyrksjönäsvägen som då blir den nya riksväg 84.

Ljusdals kommun tar i ett senare skede ställning i vägbytesfrågan. I dagsläget finns inga formella beslut om detta.

Kontaktpersoner:
Cecilia Engström
Projektingenjör, Trafikverket
Tel: 010-124 21 26
E-post: cecilia.engstrom@trafikverket.se

Viktor Svensson
Planingenjör, Ljusdals kommun
Tel: 0651-180 35
E-post: viktor.svensson@ljusdal.se