Samordning av skollokaler på Los skola

Från höstterminen 2019 samordnas lokaler för förskola, fritidshem och grundskola i Los skolas lokaler.

Vid utbildningsnämndens sammanträde under torsdagen beslutades att ge förvaltningschef Monica Hallquist i uppdrag att genomföra en samordning av lokaler för förskola, fritidshem och grundskola i Los skolas lokaler. Beslutet gäller efter det att erforderliga förhandlingar har slutförts. Nämnden beslutade också att personal från förskola och skola ska vara delaktiga i hela processen.

Idag bedrivs förskola och fritidshem i en villa en bit utanför skolområdet.

Beslutet grundar sig både i utbildningsnämndens besparingskrav och i en utveckling av skolstrukturen i kommunen.