Samhällsinformation för nyanlända kvinnor – Va med!

Öppna Förskolan bjuder in nyanlända kvinnor och mammor
till samtal och samhällsinformation.

Vi kommer att prata om:

  • Hur det kan vara att komma till ett nytt land
  • Hur skolan och förskolan fungerar
  • Rättigheter och skyldigheter som vårdnadshavare
  • Barnets rättigheter
  • Information från olika myndigheter

Vi träffas på torsdagar klockan 9.30-12.00 på Öppna Förskolan, Familjecentrum med start torsdag den 23 januari klockan 9.30-12.00. Ingen avgift, Vi bjuder på fika. Vill ni ha mer information eller har frågor så ring oss:

Marianne 076-112 48 26
Viktoria 072-539 70 36
Lillemor 070-3849866

VARMT VÄLKOMNA!

Syftet med projektet Va med! är att utveckla nya metoder och arbetssätt samt läromedel och informationsmaterial inom SFI och etableringen för nyanlända. Målet är att öka förståelsen för den gemensamma värde­grunden och genom interkulturell dialog bidra till minskat utanförskap och ökad delaktighet i samhället.