Samarbetsavtal och investeringsbidrag ska utveckla Ljusdalsbygdens museum

Efter en ansökan om ett lån från Karin Jonssons i Ångsäters stiftelse, i syfte att trygga Ljusdalsbygdens museums verksamhet, har kommunfullmäktige istället beslutat om ett samarbetsavtal och om en engångslösning gällande ekonomi.

Engångslösningen gällande ekonomin har två delar:

  • Beviljande av ett investeringsbidrag om 800 000 kronor.
  • En avskrivning om 800 000 kronor av fordran på kvarvarande förskott driftsanslag per 31 december 2021.

Enligt samarbetsavtalet ska Karin Jonssons i Ångsäters stiftelse/Ljusdalsbygdens museum:

  • Prioritera och följa Ljusdals kommuns målområden inom ramen för Agenda 2030.
  • Prioritera att nå nya målgrupper samt verka inom hela Ljusdals kommun.
  • Möjliggöra för arkivutrymme på Ljusdalsbygdens museum för Ljusdals kommun att nyttja.
  • Initiera samverkan för att erbjuda utbildningsförvaltningen ett pedagogiskt material som följer skolans samt förskolans läroplaner.
  • Presentera Karin Jonssons i Ångsäters stiftelse/Ljusdalsbygdens museums verksamhet årligen i kommunstyrelsen samt löpande föra dialog med berörda parter.