Så byggs Bokhandlargränd om

Bokhandlargränd dekorerad med hängande paraplyer

Bokhandlargränd i Ljusdal byggs om för gång-, cykel- och biltrafik på gåendes villkor med start denna vecka.

Bokhandlargränd, mellan Norra Järnvägsgatan och Postplan, blir ett sharedspaceområde. Där kommer trafikföreskriften gångfartsgata att gälla, vilket innebär att man går, cyklar och åker bil på samma yta men på gåendes villkor.

Arbetena utförs av Hälsinge Markentreprenad AB och hela projektet är ett samarbete mellan Ljusdals kommun och fastighetsbolaget Seglet.

Markbeläggningen pågår intensivt mellan den 6 november och fram till slutet av januari 2018. För att störa julhandeln så lite som möjligt görs arbetet i etapper så att ytor för gående och varutransporter finns tillgängliga hela tiden.

Till våren kommer möbler, cykelställ, papperskorgar och belysningsstolpar på plats. Sittmöbler tillverkas i samarbete med industritekniska programmet på Slottegymnasiet i Ljusdal.

Marken blir belagd med jämna betongstenar för att skapa god tillgänglighet och vackert intryck till rimligt pris. Avvattning sler via rännor vars lock är av vackert cortenstål, ett material som även återkommer i sittmöblerna.

Tre belysningsstolpar med mycket personlig prägel sätts upp på gatan och cykelställen förses med lampor för att fungera som belysningspollare på kvällen. Parkeringsmöjligheten i närheten av bankomaten ska finnas kvar men gatan ska upplevas som ett torg där gående har företräde.

Kontaktperson:
Emma Nordebo Snygg
Gatu- och parkchef, Ljusdals kommun
Tel: 0651-183 47
E-post: emma.nordebo@ljusdal.se