Rolf går i pension efter 37 år i kommunen

Mikael Björk överlämnar en minnesgåva till Rolf Berg. Minnesgåvan är ett keramikfat tillverkat av Jini Hedblom.

Sista veckan i juni uppmärksammas Rolf Berg som går i pension i och med sommarsemestern. Rolf började i Ljusdals kommun 1984 och hade tänkt vara kvar en kort tag. I stället stannade han 37 år och har hunnit med många uppdrag med den gemensamma nämnaren; samhällsutvecklingsfrågor.

Rolf började som projektledare med uppgift att utveckla kommunens arbetsmarknadsverksamhet. Därefter anställdes han som planeringssekreterare, sedan planeringschef, utvecklingschef och det sista året som utvecklingsstrateg.

- Ett större uppdrag jag har haft var som projektledare vid byggandet av Resecentrum. Jag deltog också i planeringen och flytten av kommunala verksamheter från 11 olika ställen i centralorten till det då nybyggda Förvaltningshuset 1987, säger Rolf Berg.

- Rolf har varit en väldigt uppskattad medarbetare och vi är tacksamma att ha fått ta del av hans engagemang och kompetens i så många år. Nu önskar jag Rolf ett både aktivt och vilsamt pensionärsliv, säger Mikael Björk, chef för kommunstyrelseförvaltningen.

Varmt tack för lång och trogen tjänst!

Vänliga hälsningar från kommunledningen.