Rökförbud i utomhusmiljöer från 1 juli

Uteserveringar, lekplatser för allmänheten, perronger, busshållplatser, entréer och inhägnade idrottsplatser är exempel på utomhusmiljöer där rökning förbjuds.

Röktobak är ett folkhälsoproblem och rökningens skadeverkningar är stora. Enligt Folkhälsomyndigheten insjuknar 100 000 personer varje år i rökrelaterade sjukdomar. Tobaksrökningen ökar risken för sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och sjukdomar i andningsorganen.

Från 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande produkter såsom elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning. Målet med rökförbudet i vissa utomhusmiljöer är att minska befolkningens bruk av tobak med sikte mot ett rökfritt samhälle 2025.

Den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ersätter tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).