Röjning längs elljusspåren och nytt utegym i Hennan

Hennans utegym.

Just nu pågår röjningsarbeten längs kommunens samtliga elljusspår där underlagen också iordningsställs inför vintern och skidsäsongen. I Hennan står det nya utegymmet klart, placerat intill fotbollsplanen vid Hennans camping.

Ljusnanleden, mellan Måga och Vallåsen, är färdigröjd och sedan förra vinterns stormar har elljusspåret i Los nu återställts med ett antal nya belysningsstolpar och armaturer.

Både Los utegym vid elljusspåret, och utegymmet i Måga, Ljusdal, ska förses med belysning.

Ljusdals kommuns fritidsenhet hälsar alla välkomna till höstpromenader och motion i utegymmen.