Riktlinjer för försörjningsstöd införs

Ljusdals kommun inför lokala riktlinjer för försörjningsstöd. Det beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden tisdagen den 18 september.

Ledamöter och ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden har tidigare fått Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten gällande ekonomiskt bistånd utskickat. Det har även uppmärksammats att det inte finns några riktlinjer för ekonomiskt bistånd - även kallat försörjningsstöd - som gäller specifikt för Ljusdals kommun.

Kommunen har nu tagit vara möjligheten att genom riktlinjer fastställa vissa nivåer på det ekonomiska biståndet som är anpassade till de lokala förutsättningarna.

En viktig princip i socialtjänstlagen är att varje individs behov måste bedömas separat eftersom vad som utgör en skälig levnadsnivå varierar över tid och mellan olika individer. Riktlinjerna innebär därför inte alltid rätt till ekonomiskt bistånd på viss nivå.

Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen och regeringen fastställer varje år riksnormen för stödet. Riksnormen utgör en lägstanivå för personliga omkostnader, bland annat mat, kläder, fritidsaktiviteter och hushållsgemensamma kostnader.

Ljusdals kommuns lokala riktlinjer för försörjningsstöd omfattar skäliga boendekostnader, glasögon, hemutrustning och dator, internet och bredband, spädbarnsutrustning, kostnader för egen bil, bil som kapitaltillgång, begravningskostnader, kläder och skor utöver riksnormen.

Kontakt:
Lennart Diamant
Enhetschef, försörjningsstöd
Ljusdals kommun
Tel: 0651-180 00
E-post: lennart.diamant@ljusdal.se