Revisorerna har sagt sitt

Torsdagen den 19 april klockan 17.30 kan allmänheten fråga politiker och chefer om kommunens årsredovisning för 2017. Nu finns revisionsberättelsen tillgänglig.

Kommunstyrelsen har behandlat årsredovisningen och måndagen den 23 april är det slutligen kommunfullmäktige som ska säga sitt.

Kommunen har valt att ha mötet där allmänheten har möjlighet att fråga om årsredovisningen så sent som torsdagen den 19 april (kl 17.30 i Ljusdalssalen, Kommunhuset) för att revisionsberättelsen ska finnas tillgänglig.

Här intill, under relaterade sidor, finns nu såväl årsredovisning som revisionsberättelse med bilaga. Materialet finns även i pappersform i Kommunhusets reception från och med måndagen den 16 april.

På mötet på torsdag, där allmänheten kan ställa frågor kring årsredovisningen, deltar ledande politiker och chefer inom kommunen och dess bolag.