Resor med färdtjänst och riksfärdtjänst över jul och nyår

Nu är det hög tid att planera för resor med färdtjänst och riksfärdtjänst över jul- och nyårshelgerna.

Riksfärdtjänst
Ansökan om resa med riksfärdtjänst, utanför länet, under jul- och nyårshelgen görs till kommunens färdtjänsthandläggare senast 12 november. Den som beviljas riksfärdtjänstresa ska boka den senast 10 december hos Serviceresor. Kunden får återkomma närmaste vardag före resan med besked om tid för hämtning.

Färdtjänst under julhelgen
Färdtjänst med specialfordon under julhelgen förbeställs senast 10 december. Kunden får återkomma den 21 eller 22 december med besked om tid för hämtning.

Färdtjänst med personbil kan förbeställas tidigast 10 december.

Både specialfordonen och personbilarna kan bli fullbokade eftersom vissa färdtjänstkunder är beviljade ensamresor.

Färdtjänst under nyårshelgen
Färdtjänstresor med specialfordon eller personbil under nyårshelgen förbeställs tidigast 17 december.

Kontakt
Serviceresor: 0771-64 64 65. Måndag-fredag 06:00-22:00. Lördag och helgdagsafton 07:00-22:00.

Färdtjänsthandläggare: 0651-76 14 00. Måndag-torsdag 08:00-11:00.