Rekommendationer från 1 november

Den 1 november ändras rekommendationerna till vuxna och barn om att stanna hemma vid symtom.

Följande rekommendationer gäller för barn som inte börjat skolan samt alla fullvaccinerade, och de som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret:

  • De bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.

  • De behöver som regel inte testa sig för covid-19.

De som stannat hemma kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter när de

  • varit feberfria ett dygn och

  • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. De ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom.

Läs mer på: Folkhälsomyndighetens sida om de nya rekommendationerna som gäller från och med 1 november