Registrera din brunn för bättre skydd

Grävd vattenbrunn

Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) ger nu brunnsägare i hela landet möjligheten att själva registrera sina brunnar i ett nationellt register, Brunnsarkivet.

Med ett enkelt formulär kan du nu registrera din brunn. Registreringen är frivillig, men fördelarna är flera. Andra som vill borra efter vatten eller värme i området eller anlägga ett avlopp kan ta hänsyn till din brunn och kommunen kan använda informationen vid framtagande av översikts- och detaljplaner. Chanserna för räddningstjänsten att skydda brunnen ökar också om en miljöolycka skulle inträffa i närheten.

Genom att registrera brunnen och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet bidrar du samtidigt till bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Informationen är t.ex. viktig för kommunerna i planeringsunderlag för utbyggnad av vatten- och avloppsnät och framtida behov av dricksvatten.

Brunnsarkivet innehåller för närvarande uppgifter om ca 680 000 brunnar i landet.

Klicka här för att registrera din brunn hos SGU.

Om du väljer att registrera brunnen via smartphone så kan den positioneras med hjälp av GPS. Ställ dig med mobilen (med GPS) vid brunnen och tryck på Visa min plats.

Relaterade sidor

Kontakt

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
018-17 90 00
sgu@sgu.se