Råd om barn för separerade

Illustration med två vuxna som håller skyddande händer över två barn.

Ljusdals kommun erbjuder under våren 2019 en utbildning och samtalsgrupp för föräldrar som inte lever tillsammans och som behöver komma överens i frågor som rör gemensamma barn.

Barn i Föräldrars Fokus, BIFF, är en utbildning som ger kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan fungera. Huvudfrågan i utbildningen är: ”Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn”.

Vid tre träffar samtalar och funderar vi tillsammans över hur du kan underlätta för ditt barn. Utbildningen handlar bland annat om barnets behov, anknytningsteori, kommunikation samt barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Vi träffas två timmar vid tre tillfällen på vardagar.

Då föräldrar med gemensamma barn anmäler sig kommer de att skrivas in i separata grupper.

Tid
Tisdagarna den 7, 14 och 21 maj kl. 16.00-18.00

Lokal
Resursteamets lokaler, Hotellgatan 18 B i Ljusdal.

Kontakt och föranmälan till träffarna
Resursteamet
0651-186 45
resursteamet@ljusdal.se

Välkomna!