Råd om barn för separerade

Ljusdals kommun erbjuder under våren 2018 en utbildning och samtalsgrupp för föräldrar som inte lever tillsammans och som behöver komma överens i frågor som rör gemensamma barn. Nu finns även möjlighet till träffar på eftermiddagstid.

Barn i Föräldrars Fokus, BIFF, är en utbildning som ger kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan fungera. Huvudfrågan i utbildningen är: ”Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn”.

Under utbildningen träffas föräldrar i liknande situation med möjlighet att samtala om och ta del av kunskap om hur barn reagerar vid en separation samt hur konflikter mellan föräldrar påverkar barn.

Tid:
Eftermiddagsalternativ:
Veckorna 16, 17, 18, torsdagar kl 15.00-17.00

Kvällsalternativ:
Veckorna 22, 23, 24, måndagar kl 18.00–20.00

Lokal:
Resursteamets lokaler, Hotellgatan 18 B, Ljusdal.

Syftet med BIFF är att vidga barnperspektivet, synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende och umgänge och se möjlighet till faktiska positiva förändringar efter en separation.

Vid tre träffar skapas tillfällen att samtala och fundera över vad som kan göras för att underlätta för berörda barn. Utbildningen handlar bland annat om barnets behov, anknytningsteori, kommunikation samt barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Varje träff är på två timmar på vardagstid. Då föräldrar med gemensamma barn anmäler sig kommer de att skrivas in i separata grupper.

Utbildningen utgår från ett färdigt material utarbetat av Rädda Barnen. Varje grupp leds av två gruppledare som har erfarenhet av arbete med barn och familjer. Teoretiska avsnitt varvas med samtal utifrån de erfarenheter och funderingar som gruppdeltagarna har.

Kontakt:
Resursteamet
Tel: 0651-186 45
E-post: resursteamet@ljusdal.se

Familjerätten
Tel: 0651-182 24