Råd- och stödsamtal till barnfamiljer

Bild: Mostphotos.

Familjeteamet i Ljusdals kommun har corona-anpassat sina angelägna stödinsatser till barnfamiljer och erbjuder bland annat råd- och stödsamtal via telefonsamtal.

Råd- och stödsamtalen kan handla om:

  • Rollen som vårdnadshavare.
  • Vägledning och gränssättning.
  • Barns känslomässiga utveckling.
  • Era relationer i familjen.

Att som vårdnadshavare behöva komma överens om barnen.
Familjeteamet har tystnadsplikt och för inga journalanteckningar. Samtalen är kostnadsfria. Vid oro för ett barns utveckling och hälsa har familjeteamet anmälningsskyldighet till Socialtjänsten.

Boka samtal hos Familjeteamet:
Ring eller sms:a, telefonnummer 0651-76 13 91 eller 070-306 38 76.