Råd- och stödsamtal till barnfamiljer

barn kommunicerar

Familjeteamet i Ljusdals kommun erbjuder råd- och stödsamtal.
Familjeteamet har tystnadsplikt och för inga journaler. Upp till fem samtal kan erbjudas.

Samtalen kan handla om:

  • Rollen som vårdnadshavare.
  • Vägledning och gränssättning.
  • Barns känslomässiga utveckling.
  • Era relationer i familjen.
  • Att som vårdnadshavare behöva komma överens om barnen.

För att boka in samtal med familjebehandlare ring
Familjeteamet tel 0651-76 13 91 & 070-306 38 76.

Råd- och stödsamtalen är öppna för alla.