Promenera och åk skridskor på Kyrksjön

Kyrksjön

Passa på att njuta av vintern på isen. Hämta frisk luft och ljus, motionera och umgås på Kyrksjön i Ljusdal.

Kommunens fritidsenhet har gjort i ordning en centrumnära bana på Kyrksjön i Ljusdal som lämpar sig för promenader och sparkåkning.

Inget skidspår finns, men på den sida av sjön som vetter mot kyrkan finns det en skridskoplan och en skridskoslinga.

Efter snöfall så kommer banan att plogas om och när personal kan avvaras från kommunens ordinarie anläggningar.