Projekt för cykelturism i Ljusdals kommun

En ledande cykeldestination i världsklass som sätter Järvsö och Ljusdals kommun på cykelkartan. Det är vad det nya projektet för cykelturism vill åstadkomma.

Den 27 februari 2019 beslutade kommunstyrelsen att bevilja ett räntefritt lån till projektägaren Järvsö Bergscykelklubb samt att Ljusdals kommun ska utse representanter till cykelprojektets styrgrupp.

Med bygdeutveckling och hållbarhet i fokus ska lånet användas som delfinansiering för byggandet av en så kallad skills park, teknikbana, för cross country-cykling. Cross country-cykling är att cykla längs stigar i skogen, att jämföra med skidvärldens längdåkning. Målet är att skapa riktigt bra förutsättningar för cross country-cykling och förutom en skills park ska också cross country-leder byggas.

Cykelturismen förväntas höja attraktionskraften för kommunen, skapa arbetstillfällen, gynna företag inom besöksnäringen, matvaruhandel och annan handel. Aktivitetsmöjligheter för alla åldrar och ett lyft för folkhälsan är fler positiva effekter som projektet räknar med.

Bakgrunden till cykelprojektet är ett hållbarhetsprojekt som Destination Järvsö drivit och avslutat den 31 december 2018. I det hållbarhetsprojektet identifierades cykling vara den nisch som har störst utvecklingspotential och särskilt cross country-cykling.

Förutom lånet från Ljusdals kommun ska projektet finansieras genom medel från Arvsfonden, näringslivet och övriga bidragslämnare.