Projektet Inventering av enskilda avlopp avslutas

Samhällsservicenämnden tog den 26 november beslut att i förtid avsluta projektet Inventering av enskilda avlopp 2017 – 2020 då syftet med projektet anses uppnått i förtid.

Projektet har haft ett gott resultat och ska nu utvärderas. Miljöenheten ska framöver fokusera mycket av sitt arbete kring ordinarie tillsyn samt interna projekt som syftar till att effektivisera och förbättra verksamheten. Miljöenheten ska också att vara med som remisspart i utarbetandet av den nya VA-planen.

Kontakt
Vid frågor av verksamhetskaraktär: Vikarierande miljöchef Ann-Catrin Stolt. 0651 – 180 19, ann-catrin.stolt@ljusdal.se

Vid frågor av politisk karaktär: Samhällsservicenämndens ordförande Irene Jonsson. 0651 – 181 82, irene.jonsson@ljusdal.se