Problem med IST för förskola och fritidshem

Det är för närvarande ett fel med tillfälliga scheman i IST vilket gör att tiderna i de tillfälliga inte skriver över tiderna i normalschemat.

Alla scheman, oavsett giltighetstider, behöver därför registreras som ”Normalschema” till problemet är löst. Detta gäller för alla vårdnadshavare med barn på fritids eller i förskola.