Plan för Öjeberget på gång

Kommunstyrelsen kan den 5 april komma att besluta om att inleda arbetet med en fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö. Fredagen den 23 mars träffade kommunen markägare och exploatörer i frågan.

Det var inget samråd, endast ett informationsmöte med anledning av att kommunstyrelsen har fått ett förslag av sitt samhällsutvecklingsutskott om att inleda en process om fördjupad översiktsplan för Öjeberget.

- Det behövs en mer detaljerad plan än den fördjupade översiktsplanen för Järvsö. Det händer mycket på Öjeberget och det är viktigt att vi tillsammans skapar en gemensam plattform. Det är viktigt att bevara det genuina i Järvsö och tänka långsiktigt för att inte exploatera sönder byn säger Lasse Norin, chef för samhällsutvecklingsförvaltningen, som tillsammans med plan- och byggchef Helena Olovsdotter Haglund och planingenjör Viktor Svensson (bilden) höll i fredagsmötet i Järvsö.

Arbetet med en fördjupad översiktsplan för Öjeberget kan ta uppemot ett år med bland annat samråd under tiden.

Viktor Svensson framhöll att en fördjupad översiktsplan inte är juridiskt bindande men ett styrdokument för att gå vidare med till exempel detaljplaner. Det framgick också av mötet att Öjeberget är hett med uppemot 18 byggidéer för området.

Trion från kommunen underströk att det område för eventuell fördjupad översiktsplan som visades endast är preliminärt, att det nu främst handlar om arbetet ska gå vidare.

Enligt mötesbesökarna finns det inget motsatsförhållande i hållbarhetstanken kring utbyggnaden av besöksnäringen i Järvsö. Bland annat efterfrågas en resestrategi parallellt med planläggningen för att klara bland annat parkeringssituationen och möjligheten till fler områden för permanent boende.

Kontakt:
Viktor Svensson
Planingenjör, Ljusdals kommun
Tel: 0651-180 35
E-post: viktor.svensson@ljusdal.se