Personligt ombud finns åter på plats

Nu finns vikarierande personligt ombud till förfogande för vuxna med psykisk funktionsnedsättning som vill ha stöd och hjälp vid exempelvis myndighetskontakter.

Ett personligt ombud har tystnadsplikt, är fristående från myndigheter och kan därmed inte besluta om insatser. Personligt ombud ersätter inte andra yrkesgrupper såsom god man eller boendestöd. Ta kontakt via telefon eller e-post om du vill ha hjälp av personligt ombud.

Tjänsten har varit obemannad en längre tid på grund av sjukdom.