Pension efter mer än 40 år i kommunen

Från vänster: Inger Markusson, Krister Ellström, Ulla Dahlberg och Marit Holmstrand (S).

Under dagens kommunstyrelsesammanträde uppmärksammades Inger Gunnarsson, Ulla Dahlberg och Krister Ellström som alla tre går i pension under sommaren. Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) räckte över varsin blomsterbukett.

Inger Gunnarsson arbetar idag som ekonomihandläggare men under sina 43 år i kommunens tjänst har hon också arbetat som kontorist, assistent och kanslist.

Ulla Dahlberg har arbetat 40 år i kommunen. Hon började som kanslist och har även jobbat som telefonist, assistent och de senaste åren som ekonomihandläggare.

Krister Ellström började som kontorist och har under sina 42 år i Ljusdals kommun också arbetat som kanslist, löneassistent, projektledare, lönesekreterare och de senaste åren som systemförvaltare.

- Det är unikt att vi har medarbetare som jobbat för samma arbetsgivare i så många år. Vi är tacksamma för deras lojalitet och allt som Inger, Ulla och Krister har uträttat genom åren. I och med deras pensionsavgångar försvinner väldigt mycket kunskap och erfarenhet om kommunen som organisation säger Mikael Björk, biträdande kommunchef och chef för kommunstyrelseförvaltningen.

Tusen tack för lång och trogen tjänst!

Vänliga hälsningar från kommunledningen.