Parkouranläggningen snart färdig

Parkouranläggningen som har byggts upp på Östernäs väntar nu bara på att få en fungerande, stötdämpande markyta i gummi.

Läggningen av ytan ska göras av ett företag som specialiserat sig på detta och åker runt i hela landet. Arbetena i Ljusdal skulle ha skett under vecka 24, men har försenats p.g.a. regnväder i södra Sverige eftersom läggningsprocessen är mycket väderberoende.

Senaste beskedet är att läggningen av gummi sker inför midsommar. Men eftersom ytan inte får beträdas innan gummit har stelnat kommer anläggningen att hägnas in över midsommarhelgen.