Parkouranläggningen på Östernäs klar

Parkouranläggning på Östernäs

På Östernäsområdet i Ljusdal finns nu en parkouranläggning, som är en hinderbana där man med olika tekniker och rörelser utan hjälpmedel forcerar hinder och tränar sin kropp för att uppnå smidighet och styrka.

Under midsommarhelgen gjöts gummibeläggningen kring redskapen på anläggningen för att ge en stötdämpande yta. Därmed står den klar att användas av alla som är intresserade.

Redan när Östernäsparken anlades fanns området för parkour med i ritningen över parken. För ett par år sedan fördes en dialog med parkourutövare i kommunen för att få en idé om vilken typ av utrustning som kunde fungera. Sedan fick projektet ligga vilande i väntan på finansiering, men i år fanns utrymme i gata/parks investeringsbudget.

På Östernäs parkområde finns sedan tidigare en betongpark för skateboard och cyklar, två boulebanor, ett utegym, en beachvolleybana, flera bryggor samt en badplats med toalett och omklädningsrum.