Parkeringsförbud på Furugatan i Ljusdal

Från 1 november 2022 till 15 april 2023 är förbjudet att parkera på Furugatans båda sidor på sträckan mellan Åsgatan och Grangatan i Ljusdal.

Parkeringsförbudet ska underlätta för plogning och annat väghållningsarbete under vintern.