Övergångsställe vid Verkstadsskolevägen-Enbergsgatan

Klicka på kartbilden för att ta dig till området på cX-kartan.

Samhällsservicenämnden beslutade den 10 mars att en lämplig plats för övergångsställe längs Verkstadsskolevägen i Ljusdal ska utredas.

Beslutet är taget enligt ett medborgarförslag som önskade ett övergångsställe i korsningen Verkstadsskolevägen-Enbergsgatan. Gata/park-enheten ska göra en översyn under försommaren för att hitta en bra placering av övergångsstället men tanke på sikt och vägens lutning.