Östernäsbygget granskat

Kommunfullmäktige i Ljusdal fick på måndagskvällen en revisionsrapport från en granskning av kommunägda Ljusdal Energis bygge på Östernäs. Trots brister som lett till avsevärda fördyringar anses vd och styrelsen ha agerat för bolagets bästa och inte haft någon egen vinning.

Ljusdals kommuns lekmannarevisorer har efter kritik från flera parter gett företaget Pwc i uppdrag att granska inköp och uppförande av Ljusdal Energis byggnad.

Även om revisionen anser att vd och bolagsstyrelse uppfyller sitt ansvar enligt aktiebolagslagen saknas uppgifter om kontroll eller besiktning av det skick som byggnaden var i innan den monterades ned och flyttades. Det är enligt revisionen en brist i beslutsunderlaget där ansvaret läggs på dåvarande vd och styrelsen.

Rapporten visar heller inget formellt fel ur kommunallagens perspektiv eller att styrelsen eller vd har handlat i strid mot bolagsordningen. Det behövs dock uppdatering av bolagsordningen, enligt revisionen.

Ägardirektiven efterlevs huvudsakligen, enligt revisionen, som dock inte har kunnat bedöma om ärendet testats när det gäller samverkan kring lokaler inom kommunen.

Rapporten överlämnas nu till kommunstyrelsen som lämnar eventuella förslag till åtgärder till kommunfullmäktige i april.

Se revisionsrapporten i sin helhet under relaterade sidor här intill.