Öppet möte: Leder i Ljusdals kommun

Vandrar, rider, springer, cyklar du på leder i Ljusdals kommun? Använder du dem kanske på något annat sätt, eller är du helt enkelt intresserad av friluftsliv? Då vill vi träffa dig.

Just nu pågår nämligen mycket arbete med att skapa lättillgänglig information, söka pengar för uppröjning, digitalisera kartor och på andra sätt göra det enklare för alla oss att komma ut och njuta av vår fantastiska natur.

Vandringsgrupper på sex olika orter är igång med sitt arbete som ska mynna ut i en vandringsbroschyr som ges ut i april månad, ” Vandra i Ljusdals Kommun 2022". Många volontärer och kommuntjänstepersoner jobbar på det här tillsammans, men vi vill bli fler och se vad vi kan göra bättre.

Vill du vara med och höra mer om det här, hitta möjligheter att hjälpa till eller komma med förslag på aktiviteter? Vi kommer hålla ett möte den 7 februari, 12.00-13.00 (digitalt, på Teams).

Förslag på agenda (kan ändras):

  • Välkomna till mötet, riktlinjer och syfte
  • Agendamål 3, god hälsa – var befinner sig Ljusdal? (Linnea Van Wagenen)
  • Vandringsbroschyrer, arbetet som pågår (Torleif Bakke, Svartpist)
  • Hur arbetar vandringsgrupperna? (presentation från vandringsgrupperna)
  • Naturkartan (kort intro från Niklas Svensson)
  • Tillväxtverkets ledprojekt (Roland Hamlin)
  • Vilken hjälp behöver vi? (Linnea Van Wagenen)
  • Vilka leder borde finnas med på naturkartan?
  • Vilka vandringsmöjligheter ska finnas med i broschyren?