Ökad försäljning av kommunägda tomter

Tomtmark

Ljusdals kommun har en positiv trend vad gäller försäljning av kommunägd mark de senaste åren.

Under 2017 såldes 3 kommunägda småhustomter för nybyggnation i Ljusdals kommun, medan det under 2018 såldes 5 småhustomter. Samtidigt har 6 ytterligare reserverats för planerad byggnation under våren 2019.

Fler tomter efterfrågas och Ljusdals kommun har ett pågående arbete där vi ser över var det kan vara möjligt att med stöd av detaljplan stycka av nya tomter från kommunägd mark. Detta har resulterat i att det under våren 2019 kommer att släppas nya tomter i Järvsö och Färila.

I dagsläget finns kommunägda tomter lediga i bland annat Ljusdal, Färila, Tallåsen och Hybo.

Industritomter har också sålts till flera företag vid Kläppa nya industriområde, där två byggnader nu står färdiga och en större byggnation har startat.

Kontakta oss

Plan och Bygg
0651-180 00 (växel)
0651-183 80 (fax)
plan.bygg@ljusdal.se