Oförändrad kommunalskatt i Ljusdal 2022

Skattesatsen för 2022 i Ljusdals kommun är oförändrad i jämförelse med 2021 och ligger därmed på 22,36 procent enligt kommunfäktiges beslut.

En skattesats på 22,36 procent innebär att 22,36 kronor per intjänad hundralapp av var och ens beskattningsbara inkomst ska betalas i kommunalskatt av invånare i Ljusdals kommun.