Nytt naturreservat i Ramsjö

Burseskogen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg.

Burseskogen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg.

Länsstyrelsen har beslutat att Burseskogen, ett nästan 500 hektar stort område vid Ramsjö, ska bli naturreservat.

Burseskogens stora yta inrymmer flera olika typer av natur, så som gammal brandpräglad tallskog, blöt granskog samt mindre myrar, våtmarker, bäckar och tjärnar.

Trots att området delvis har påverkats av skogsbruk och är genomskuret av två kraftledningsgator, så präglas det av höga naturvärden. Här finns exempelvis naturskogsarter som doftticka, gräddporing, koralltaggsvamp, lappticka, rynkskinn, tallticka, ullticka, rosticka, skrovellav, liten sotlav, stiftgelélav och violettgrå tagellav.

I Ljusdals kommun finns nu mer än 50 naturreservat som tillsammans med Hamra nationalpark utgör värdefulla källor för biologisk mångfald och ger fina möjligheter till rika naturupplevelser.

Kontakt

Ida Svartholm
Länsstyrelsen Gävleborg
010-225 14 56
ida.svartholm@lansstyrelsen.se