Ny taxa för färdtjänst från 1 juli

Förare hjälper man i rullstol in i bil

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken och är till för personer med långvarig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning där förmågan att gå och förflytta dig på egen hand är nedsatt. 

Från 1 juli 2020 införs en ny färdtjänsttaxa. Välkommen att ringa färdtjänsthandläggaren om du har frågor. 

Relaterade sidor

Kontakta oss

Färdtjänsthandläggare
Ljusdals kommun
0651-182 68
fardtjanst@ljusdal.se