Ny styrmodell för Ljusdals kommun

Agenda 2030 – globala målen för hållbar utveckling, är integrerad i den nya styrmodellen som antogs av kommunfullmäktige den 24 februari. Agenda 2030 tillsammans med kommunens vision ska visa vart kommunen vill komma med sitt arbete.

Ljusdals kommuns nya styrmodell ska underlätta förverkligandet av politiska beslut och mål och värdegrunden i styrmodellen är mänskliga rättigheter. Värdegrunden mänskliga rättigheter innebär ett rättighetsbaserat arbetssätt enligt rättighetsprinciperna icke-diskriminering, jämlikhet, delaktighet, inkludering, transparens och ansvar.

Att arbeta enligt rättighetsprinciperna är en förutsättning för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Medborgarnas delaktighet och ett förbättringsarbete med medborgarens perspektiv ska leda till ökad kvalitet inom kommunens tjänster samt till ökad måluppfyllelse.