Ny portal för e-tjänster

Idag lanseras Ljusdals kommuns nya e-tjänsteportal Självservice. I den kan du som medborgare eller företagare ta del av alla kommunens e-tjänster.

Självservice ersätter den gamla e-tjänsteportalen och har fler funktioner, t.ex. säker inloggning där du i vissa fall kan se dina ansökningar och även signera dem.

Till en början kommer det för vissa ansökningar att finnas både traditionella blanketter för utskrift (PDF-format) och webbformulär som skickas in digitalt.

Självservice är en så kallad responsiv webbplats, vilket innebär att den anpassar sig själv till det tekniska hjälpmedel man använder: mobiltelefoner, surfplattor eller vanliga datorer.

E-tjänsterna visas allra bäst i en modern webbläsare som Edge, Chrome, Firefox, Safari. Internet Explorer bör ej användas som webbläsare.

Ikonen på ljusdal.se som förut hette Blanketter har nu bytt namn till Självservice.