Ny översiktsplan för Ljusdals kommun ska tas fram

Under gårdagen beslutade kommunfullmäktige att en ny översiktsplan för Ljusdals kommun ska tas fram. Nuvarande översiktsplan antogs 2010 och innehåller inte de utförliga riktlinjer som idag krävs, för att beslut om eventuella vindkraftsetableringar ska kunna fattas.

Regeringen har pekat ut vindkraft som en viktig energikälla för att reducera utsläppen av växthusgaser och för att klara en övergång till förnybar energiproduktion. Den kommunala översiktsplanen har en viktig roll för planeringen av vindkraft.