Ny omgång av Skilda världar

Barn i åldern 10-12 år som lever med skilda föräldrar är välkomna att anmäla sig till vårens grupp av Skilda världar.

I Skilda världar arbetar två gruppledare från kommunens resursteam med fyra till åtta barn. Grundmaterialet är utgivet av Barnens rätt i samhället, Bris.

Materialet är indelat i olika teman, till exempel: familjen, känslor, förändringar, självkänsla och barns rättigheter.

Träffarna innehåller diskussioner, arbetsblad, lek, kreativitet, pedagogiska övningar och fikastund.

Ledarna har tystnadsplikt. Gruppverksamheten är kostnadsfri.

Syftet med gruppen är att barnen ska få möjlighet att träffa andra barn i liknande situation, uttrycka sina tankar och känslor kring hur det är att vara barn till föräldrar som inte bor tillsammans. Det handlar också om att arbeta med att stärka sin självkänsla och öka barnens medvetenhet om sina egna behov.

Gruppen träffas i resursteamets lokaler på Hotellgatan 18 B i Ljusdal elva tisdagar under våren 2018 med start tisdagen den 13 mars kl 18.00-19.30.

Kontakt och anmälan:
Tel: 0651-186 45, 070-384 98 66.
E-post: resursteamet@ljusdal.se.

Anmälan ska innehålla barnets och vårdnadshavarnas namn, adress, telefonnummer samt barnets ålder.