Ny nämnds- och förvaltningsorganisation

Politisk organisation i Ljusdals kommun från den 1 januari 2019

I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige i Ljusdal om ny nämnds- och förvaltningsorganisation för kommunen som gäller från och med 1 januari 2019.

Den i antalet anställda och ekonomiskt tyngsta nämnden omsorgsnämnden har nu delats i två nämnder och förvaltningar, nämligen i omsorgsnämnd (med förvaltning) och arbetsmarknads- och socialnämnd (med förvaltning). Den förstnämnda får äldreomsorg och stöd och omsorg/LSS som viktiga uppgifter, den andra individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknadsenhet/-projekt.

Samhällsutvecklingsutskottet, som tidigare varit ett utskott under kommunstyrelsen, blir samhällsservicenämnden och får sin förvaltning som i stora drag ser ut som nuvarande samhällsutvecklingsförvaltningen.

Enheterna fastighet och städ lämnar dock samhällsutvecklingsförvaltningen och kostenheten lämnar omsorgsförvaltningen för att hamna under kommunstyrelsens/kommunstyrelseförvaltningens nya verksamhet internservice där också IT, bilpool, interntryckeri, reception och post ingår.

I den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen har myndighetsnämnden försvunnit. Beslut inom miljö, plan och bygg samt räddningstjänst tas i externa fall av samhällsservicenämnden. När nämndens egna verksamheter är berörda på dessa områden ska en ny jävsnämnd fatta beslut.

Utbildningsnämnden/-förvaltningen berörs minst av organisationsförändringen.

Kommunens förvaltningar med verksamheter

Organisationsschema för kommunens förvaltningar

Klicka på bilden för större format