Ny inköpsorganisation från 1 januari

Inköp Gävleborg, där alla hälsingekommuner är medlemmar, upphör i sin nuvarande form den 1 januari 2020. Därmed tar Ljusdals kommun över ansvaret för alla sina nya upphandlingar, oavsett belopp.

Under hösten 2019 har Ljusdals kommun arbetat med att bygga upp en egen inköps- och upphandlingsorganisation för att fortsättningsvis kunna göra egna upphandlingar. Ett av syftena är att komma närmare leverantörerna och kunna göra mer lokala upphandlingar. Hälsingekommunerna kommer att samarbeta och göra gemensamma upphandlingar när det bedöms fördelaktigt, men varje kommun skriver eget affärsavtal med leverantören.

Avtalsleverantörer påverkas inte av förändringen, beställningar och leveranser sker som vanligt tills avtalet löper ut.

Inköp Gävleborgs uppdrag övergår till att förvalta ingångna gällande avtal.

Kontakt
Olof Dahlstrand, inköpssamordnare
E-post: olof.dahlstrand@ljusdal.se
Telefonnummer: 070-208 78 15