Nyheter i Slottegymnasiets programutbud

Ett helt nytt teknikprogram, beteendevetenskap som inriktning på samhällsvetenskapsprogrammet och naturturism som kompletterande inriktning på naturbruksprogrammet. Det är nyheterna i Slottegymnasiets programutbud nästa läsår där också Nationell Idrottsutbildning, NIU, i bandy och fotboll fortsätter som tidigare.

Under dagen har utbildningsnämnden beslutat hur Slottegymnasiets programutbud ska se ut för läsåret 2021/2022. Nyheterna ligger i ett helt nytt teknikprogram med inriktning teknikvetenskap. Programmet ger en bred och modern programmeringsutbildning där också Artificiell intelligens, AI, ingår vilket ger viktiga verktyg för framtidens yrken.

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning från samhällsvetenskap till beteendevetenskap. Beteendevetenskap har större intresse bland unga och skillnaden ligger i fler kurser mot beteendevetenskap såsom ledarskap, sociologi, psykologi och kommunikation och färre inom historia och geografi.

Nytt är också att naturbruksprogrammet ökar platserna från 32 till 40 och kompletteras med en ny inriktning, naturturism. Naturturism handlar om hur natur- och kulturmiljöer kan nyttjas för rekreation, naturupplevelser och företagande. Inriktning skog byter namn till skogsbruk.

Följande program går att söka för kommande läsår:

  • Teknikprogrammet, inriktning teknikvetenskap.
  • Samhällsvetenskapliga programmet, inriktning beteendevetenskap.
  • Naturbruksprogrammet, inriktningarna naturturism och skogsbruk.
  • Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap.
  • Ekonomiprogrammet, inriktningarna ekonomi och juridik.
  • Vård- och omsorgsprogrammet.
  • Barn och fritidsprogrammet, inriktningarna fritid och hälsa samt pedagogiskt och socialt arbete.
  • Industritekniska programmet, inriktningarna svets samt produktion och maskinteknik.

Gymnasieprogrammen fokuserar överlag på kompetensförsörjning i kommunen, näringslivets efterfrågan, intresse bland ungdomarna och ekonomisk bärighet.