Nya utegym i Los, Tallåsen, Kårböle och Järvsö

Ljusdals kommuns fritidsenhet fortsätter att utveckla mötesplatser
runt om i kommunen. I augusti levereras fyra nya utegym som ska
sättas upp intill elljusspåren i Los, Tallåsen, Kårböle och Järvsö
under hösten.

I Ljusdal finns tre utegym. De ligger på Kläppaåsen vid elljusspåret, på Östernäsområdet och vid motionsspåren i Måga. I Färila finns ett utegym i Färebyparken och i Järvsö finns ett i parken mellan Öjevägen och Olingmarsvägen.

Ljusdals kommuns utegym är gratis och kan användas av de flesta.