Nya stängsel längs järnvägen

Under 2018 ska Trafikverket sätta upp stängsel längs järnvägen i Ljusdal. Målsättningen är att minska antalet olyckor med obehöriga som rör sig på eller korsar spåren.

I dag finns det sträckor som är oskyddade, och för att minska antalet olyckor sätter Trafikverket upp stängsel. Olyckorna händer när obehöriga rör sig på eller korsar spåren.

Varje år omkommer omkring 90 personer på järnvägen, och Trafikverket arbetar för att minska det antalet. Trafikverkets mål är att halvera antalet dödsolyckor till år 2020. Stängslingen längs järnvägen är en viktig del av detta och något som Ljusdals kommun också får frågor och synpunkter kring även om det är Trafikverkets ansvar.

Stängslen är över två meter höga och minskar möjligheten för privatpersoner att gena över spåret.

Kontakt:
Mats Johansson
Handläggare, Trafikverket
Tel: 010-123 48 64
E-post: Mats.d.johansson@trafikverket.se