Nya regler för farligt avfall

Producerar, transporterar eller på annat sätt hanterar din verksamhet farligt avfall? Från 1 november gäller nya regler.

Regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen som innebär att en utökad anteckningsskyldighet trädde i kraft 1 augusti 2020. Från och med 1 november ska företag kontinuerligt rapportera in anteckningarna till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Detta gäller dig som:

  • Producerar farligt avfall.
  • Transporterar farligt avfall.
  • Tar emot och hanterar farligt avfall i insamlingsverksamhet.
  • Behandlar farligt avfall.
  • Mäklar eller handlar med farligt avfall.